MB – 78 EI

MB – 78 EI se používá k provádění vnitřních nebo vnějších protipožárních stěn s dveřmi jednokřídlovými a dvoukřídlovými mající třídu požární odolnosti EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 a EI 90 , v souladu s PN – EN 13501-2:2010.
MB – 78 EI se používá k provádění vnitřních nebo vnějších protipožárních stěn s dveřmi jednokřídlovými a dvoukřídlovými mající třídu požární odolnosti EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 a EI 90 , v souladu s PN – EN 13501-2:2010 . Konstrukce MB – 78EI je založena na tepelně izolovaných hliníkových profilech o hloubce 78 mm. Ty se vyznačují nízkým součinitelem prostupu tepla mající ve své budově speciální profilované tepelné ohnivzdorné můstky o šířce 34 mm. Odolnost konstrukce proti vysoké teplotě poskytuje izolační prvky protipožárně odolné GKF nebo CI umístěné ve vnitřních komorách profilů a izolačních mezer. Tloušťka výplně v MB – 78EI je 8- 49 mm. Výplně mohou poskytnout všechny typické protipožární skla a vrstvené prvky z neprůhledné fólie a příslušných panelů poskytnout požadovanou požární ochrany. Rozsah přijatelné rozměry konstrukce jsou přepážky pevné až do výšky 4 metrů a Swing dveře o rozměrech křídla 1,4 x 2,5 m.

Vlastnosti výrobku:
  • dveře 1- nebo 2-křídlové s výškou do 2,5 m
  • vitríny s dveřmi výšky až 4 m
  • dvoubarevné konstrukce 
  • možnost použití šikmých příček nebo ohýbaných profilů 
  • velký výběr příslušenství 
  • čisté, ostré hrany extrudovaných hliníkových rámů 
  • velký počet finálních verzí