Hliníková okna

MB - 45
  • Moderní hliníkový systém, který slouží k výrobě prvků vnitřní a vnější zástavby bez vysokých nároků na tepelnou izolaci.


MB - 60
  • Moderní hliníkový systém, který slouží k výrobě vnějších otvorových výplní s vysokými nároky na tepelnou a akustickou izolaci.

MB - 70
  • Systém MB-70 se vyznačuje velmi nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U, které dosahuje použitím speciálních tepelně izolačních vložek a těsnění.
MB - 86
  • Výrobek s velmi dobrými parametry, který umožňuje uspokojit různorodé potřeby uživatelů. První systém hliníkových oken, ve kterých je použit aerogel.
MB - 78 EI
  • MB – 78 EI se používá k provádění vnitřních nebo vnějších protipožárních stěn s dveřmi jednokřídlovými a dvoukřídlovými mající třídu požární odolnosti EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 a EI 90 , v souladu s PN – EN 13501-2:2010.
MB - 104 passive
  • Hloubka rámu: 95 mm
  • Hloubka křídla: 104 mm
  • Maximální rozměry křídla: 2900 x 1700